PREMIUM BLEND

€ 19,95

PREMIUM BLEND

NL: Deze heerlijk koffie is samengesteld speciaal voor de Nederlandse koffie liefhebber dat houdt van een volle en sterke koffie. Deze koffie is gemaakt van Arabica en Robusta koffiebonen.

Excl. btw

EN: This delicious coffee is specially blended for the Dutch coffee lover who likes a full and strong coffee. This coffee is made of Arabica and Robusta coffee beans.

Excl. tax

PT: Este delicioso café blend é especialmente feito para o holandes amante de um café cheio e forte. Este café é feito de grãos de café Arábica e Robusta.

Excl. imposto